การสร้าง Mailling List

คุณสามารถสร้าง Mailling List ได้ดังนี้

1. เมื่อ Login ในส่วนของ Admin เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู จัดการ หรือ จัดการบัญชี

2. เลือก รายชื่อการแจกจ่าย (Distribution Lists) จากนั้นเลือก ใหม่ ที่มุมขวาบนที่เป็นรูป ฟันเฟือง

3. กำหนดชื่อ Mailling list ที่ต้องการ และทำการค้นหาอีเมลเพื่อเพิ่มเข้าไปใน Mailling list ที่กำลังสร้าง

4. เลือกค้นหา ตามข้อที่ 3 หรือ พิมพ์รายชื่ออีเมลด้วยตนเอง จากนั้นกด เพิ่ม

5. เมื่อทำการ เพิ่มรายชื่ออีเมลที่ต้องการ เข้าไปใน Mailling list เรียบร้อยแล้ว กด ถัดไป เพื่อดำเนินการตั้งค่าต่างๆ หรือ กด เสร็จสิ้น เพื่อยืนยันการสร้าง Mailling list

6. เมื่อกด เสร็จสิ้น ผู้อื่นสามารถส่งอีเมลมาในชื่อ Mailling list ที่สร้างแล้วได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles