การสร้างกลุ่มติดต่อ (Creating a Contact Group)

คุณสามารถรวมที่อยู่อีเมลหลาย Contact Group เมื่อคุณต้องการที่จะส่งข้อความเดียวกันกับทุกคน Contact Group จะมีการกำหนดชื่อเรียกชื่อแทนอีเมล เมื่อคุณส่งอีเมลชื่อกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ ทุกคนที่มีอยู่ในกลุ่มจะถูกเพิ่มลงในช่อง Email Address

1. ไปที่หน้า Contact และเลือก Actions > Contact Group

2. กรอกชื่อสำหรับกลุ่ม

3. พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการเพิ่มลงเข้ากลุ่มในกล่องค้นหาในเมนูแบบ drop-down เลือก address book ที่คุณต้องการค้นหารายชื่อที่ตรงกับรายการของคุณมีการระบุไว้ในช่องด้านล่าง

4. เลือกชื่อที่ต้องการเพิ่มใน Contact Group

5. คลิก Add เพื่อเพิ่มชื่อที่เราเลือกไว้ หรือคลิก Add All เพื่อเพิ่มรายชื่อทั้งหมด

6. ชื่อจะถูกเพิ่มเข้าไปใน Members

7. หากอีเมลที่คุณกำลังหาไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่คุณสามารถพิมพ์ที่อยู่อีเมล สามารถกรอกอีเมลด้านล่างกล่องข้อความ (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ,) คลิก Add เพื่อเพิ่มอีเมล

8. ชื่อจะถูกเพิ่มเข้าไปใน Members

9. คลิก Save การสร้าง Contact Group เสร็จเรียบร้อย

Was this article helpful?

Related Articles