การสร้างตัวกรอง (Filter) เพื่อจัดการข้อความอีเมลเข้าและขาออก Zimbra

Creating a Filter

คุณสามารถกำหนดตัวกรอง (Filter) เพื่อจัดการข้อความอีเมลเข้าและขาออกได้ด้วยตนเอง

1. ไปที่ Preferences > Filters
2. คลิกที่ Incoming Message Filters หรือ Outgoing Message Filters
3. เลือก Create Filter

4. ในกล่องข้อความ Filter Name ให้ใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับตัวกรอง

5. ทำให้ตัวกรองใช้งานได้ โดยการตรวจสอบการว่า Active หรือไม่ในกล่องที่มุมขวาบน
6. เลือกว่าจะให้ข้อความตอบสนองบางเงื่อนไขหรือเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้

  • บางเงื่อนไข หมายความว่าเพียงข้อความตรงกับหนึ่งในเงื่อนไขใด ๆ ระบบก็จะดำเนินการกรองทันที
  • เงื่อนไขทั้งหมด หมายความว่าข้อความจะต้องตอบสนองครบทุกเงื่อนไข ระบบจึงจะดำเนินการกรอง

7. จากเมนูแบบ drop-down ให้เลือกส่วนหนึ่งของข้อความที่จะนำไปใช้กับตัวกรองเช่น Subject หรือ From
8. เลือกวิธีที่รายการจะต้องตรงกับเงื่อนไข เช่น contains หรือ matches exactly
9. ป้อนหรือเลือกข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเช่น date, email address หรือ phrase เงื่อนไขไม่ได้เป็นกรณี ๆ ไป
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก Subject และ Contains และ Entered Staff Meeting ทั้งหมดที่มี containing Staff Meeting ที่จะถูกกรอง ตัวกรอง Staff Meetings หรือ Today’s Staff Meeting เนื่องจากคุณเลือก Contains และ Not Matches Exactly

10. (Optional) เพื่อเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม + และทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น คำสั่งของเงื่อนไขที่ไม่สำคัญ

11. เลือกการกระทำจากเมนูแบบ drop-down ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำที่คุณเลือกคุณอาจจำเป็นต้องเรียกดูค้นหา Folder หรือ Tag Name

12. (Optional) เพื่อเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมให้คลิกปุ่ม + และทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น การดำเนินการที่จะนำไปใช้ในการสั่งซื้อที่พวกเขามีการระบุไว้
13. เริ่มต้นคือการหยุดมองหาที่ตรงกับ Filters หลังจากที่แรก หากคุณต้องการมากกว่าหนึ่งตัวกรองเพื่อนำไปใช้กับข้อความ ไม่ต้องเลือก Do not process additional filters

Note: Usually, you do not want other filters applied to a message once there is a match because the message can undergo multiple, perhaps contradictory, actions.

14. เมื่อคุณทำการสร้างตัวกรองเรียบร้อยแล้ว คลิก OK

Was this article helpful?

Related Articles