การสร้าง Task ใน Zimbra

การสร้าง Task ใน Zimbra นี้ใช้งานบนระบบ Zimbra Private Cloud เท่านั้นค่ะ

1. ไปที่หน้า Tasks คลิก New Task เพื่อสร้าง Task ใหม่

2. Subject: กรอกชื่องานที่ต้องทำ
Priority: เลือกลำดับความสำคัญ

3. Status: สามารถเลือกสถานะการทำงาน และเปอร์เซ็นการทำงานได้

4. Start Date: เลือกวันที่เริ่มทำงาน
Due Date: เลือกวันสิ้นสุดการทำงาน
Reminder: เลือกวันและเวลาแจ้งเตือนการทำงาน
กรอกรายละเอียดการทำงานแล้วคลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูล

Was this article helpful?

Related Articles