การสร้างตัวกรองจากข้อความอีเมล Add Filtering

คุณสามารถสร้างตัวกรองบนข้อความอีเมลในกล่องจดหมายของคุณได้โดยข้อมูลตัวกรองจะถูกนำมาจากข้อความและจากนั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและการกระทำได้ตามที่ต้องการ

1. คลิกขวาที่ข้อความอีเมลและเลือกสร้างตัวกรองใหม่ (Create Filter)

2. ชื่อตัวกรองในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกับตัวกรองอื่นๆ

3. เปลี่ยนเงื่อนไขและการดำเนินการตามความจำเป็นใช้เมนูแบบ drop-down

4. คลิก OK

เมื่อมีอีเมลเข้ามาระบบจะทำการกรองอีเมลฉบับนั้นๆ และเมื่ออีเมลฉบับนั้นๆ ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ระบบจะทำการย้ายอีเมลฉบับนั้นไปที่ที่เราเลือกไว้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles