การสร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ Send auto-reply message

การสร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัตินี้ใช้งานบนระบบ Zimbra Private Cloud เท่านั้นค่ะ

1. ไปที่หน้า Preferences > Out of Office เลือก Send auto-reply message เพื่อสร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

2. สร้างข้อความที่ต้องการที่ช่อง Auto-Reply Message

3. เลือก Send auto-replies during the following thime period
Start: เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเริ่มใช้งานการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ หรือเลือก All Day  จะใช้งานระบบการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติตลอดทั้งวัน
End: เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการหยุดใช้งานการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ
เลือกเมนู Calendar เพื่อให้การตั้งค่า Out of Office แสดงบนปฏิทิน คลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูล และจบการตั้งค่าค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles