เมนูต่างๆสำหรับผู้ใช้อีเมล User Menu for SmarterMail

เมนูสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

1. เมนูสำหรับการเขียนอีเมลใหม่
2. Email ดูข้อความอีเมล รับและส่งอีเมล
3. Chat เมนูสำหรับการแชท
4. Contacts เมนูผู้ติดต่อ
5. Calendar ปฏิทิน
6. Tasks งานที่ต้องทำ
7. Notes เมนูบันทึกความจำ
8. RSS Feed เมนูฟีดข่าว
9. Reports เมนูรายงานการใช้อีเมล
10. Settings เมนูการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles