วิธีใช้งาน Calendars สำหรับการส่งอีเมลแจ้งนัดหมายการประชุม

สำหรับการใช้งาน Calendars ในระบบ Smartermail สามารถใช้งานเพื่อแจ้งหมายกำหนดการประชุม นัดพบปะ หรืออีเวนท์ต่างๆ ไปยังอีเมลที่กำหนด และเมื่อมีผู้ตอบรับเข้าร่วมจะมีการแจ้งกลับโดยอัตโนมัติไปยังอีเมลที่กำหนดไว้อีกครั้ง

1. ขั้นแรกให้เข้าสู่ระบบ Smartermail และเลือกเมนู Calendars จากนั้นกด New เพื่อสร้างกำหนดการ

2. ต่อมาให้กรอกข้อมูลกำหนดการที่ต้องการแจ้งไปยังผู้เข้าร่วมอื่นๆ

3. เมื่อทำการ Save เรียบร้อยแล้วจะมีหมายกำหนดการขึ้นมา สามารถดูเป็น Daily Weekly Monthly หรือ All Appointments ได้เลยครับ

4. และเมื่อมีหมายกำหนดการขึ้นมา ระบบจะดำเนินการส่งหมายกำหนดการนั้นๆ ไปยังอีเมลผู้เข้าร่วมที่ได้ทำการกรอกไปเมื่อสักครู่นี้

5. จากนั้นผู้ที่ได้รับอีเมลกำหนดการสามารถเลือกได้ว่าจะ เข้าร่วม อาจจะเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมกำหนดการนั้นๆ ได้

6. เมื่อผู้ที่ได้รับการแจ้งกำหนดการทำการเลือกแล้วว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ จะมีการส่งอีเมลตอบรับกลับไปโดยอัตโนมัติครับ

7. และเมื่ออยากลบหมายกำหนดการนั้น สามารถลบได้เลยครับ

เมื่อทำการลบหมายกำหนดการเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลแจ้งไปยังผู้เข้าร่วมที่เคยแจ้งหมายกำหนดการไว้ว่า “กิจกรรมนี้ถูก ยกเลิก แล้ว” ครับ

Was this article helpful?

Related Articles