การใช้งาน File Storage

การเก็บไฟล์ไว้บน File Storage และการแชร์ลิงก์ให้ผู้อื่นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้

1. เลือกเมนู File Storage > Upload เพื่อทำการ Upload ไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์

2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload

3. เลือกไฟล์ที่ต้องการแก้ไข หรือต้องการแชร์ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์

4. หากต้องการแชร์ไฟล์ให้ ติ๊ก ที่ Enable public access และนำลิงก์ให้ผู้ที่ต้องการแชร์

5. เมื่อเข้าไปที่ลิงก์ดังกล่าวแล้ว ก็สามารถกดดาวน์โหลดที่ชื่อไฟล์ได้เลยค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles