การแนบไฟล์ (Attach Files)

ขั้นแรกเลือก New Message เพื่อสร้างอีเมลใหม่ครับ

ใส่ข้อความอีเมลตามที่ต้องการ จากนั้นกดที่เมนู Attach Files ที่อยู่ด้านบน และเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบครับ

เมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว ผู้รับก็จะได้รับอีเมลที่มีไฟล์ที่เราแนบไป สามารถเปิดดู หรือดาวน์โหลดได้ครับ

Was this article helpful?

Related Articles