ตัวอย่าง Interface Diagrams

เพื่อทำความเข้าใจในพื้นที่ที่แตกต่างกัน โปรดดูแผนภาพด้านล่าง

1. แผนภาพสำหรับเมนู Email

2. แผนภาพสำหรับเมนู Chat

3. แผนภาพสำหรับเมนู Contacts

4. แผนภาพสำหรับเมนู Calendars

5. แผนภาพสำหรับเมนู Tasks

6. แผนภาพสำหรับเมนู Notes

7. แผนภาพสำหรับเมนู File Storage

8. แผนภาพสำหรับเมนู Reports

9. แผนภาพสำหรับเมนู Settings

10. แผนภาพสำหรับเมนู Advanced Search

Was this article helpful?

Related Articles