การสร้างและกำหนดลายเซ็น Signatures

การสร้างลายเซ็นใหม่ และการกำหนดให้ใช้ลายเซ็นทำได้โดย

1. เลือกที่เมนู Settings > Signatures แล้วไปที่เมนูย่อย Signatures เลือก Add เพื่อสร้างลายเซ็นใหม่ค่ะ

2. คลิก More เพื่อเพิ่มการจัดการที่มากขึ้น

3. กรอกชื่อ (Name) และข้อมูลลายเซ็นที่ต้องการ

4. หากต้องการเพิ่มรูปภาพในลายเซ็นคลิกสัญลักษณ์รูปภาพ ดังภาพประกอบค่ะ

5. ใส่ URL ของรูปภาพที่ต้องการในช่อง URL แล้วคลิก OK
**URL ของรูปภาพสามารถหามาได้จากการอัพโหลดรูปภาพขึ้นโฮสติ้งหรือฝากไว้ที่เว็บไซต์ฝากรูปภาพได้ค่ะ

6. เมื่อเพิ่มรูปภาพเรียบร้อยแล้วจะแสดงรูปภาพขึ้นมาที่ช่องลายเซ็น แล้วคลิก Save

7. เมื่อทำการสร้างลายเซ็นเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนู Mappings เลือกลายเซ็นที่ต้องการใช้งาน แล้วคลิก Save

8. จะเห็นได้ว่าเมื่อทำการสร้างอีเมลใหม่ หรือทำการตอบกลับ จะมีข้อความที่ได้ตั้งเป็นลายเซ็นบนช่อง Message ด้วย หากต้องการแก้ไขข้อความลายเซ็นเล็กน้อย สามารถแก้ไขข้อความลายเซ็นในช่อง Message ก่อนทำการส่งอีเมลได้เลยค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles