การแชร์ปฏิทิน Shared Calendar

การแชร์ปฏิทินสามารถตั้งค่าได้ตามนี้ครับ

1. สร้างกำหนดการขึ้นมา หรือหากมีกำหนดการอยู่แล้วสามารถข้ามไปยัง ข้อ 4. ได้เลยครับ

2. กำหนดรายละเอียดต่างๆ และกด Save

3. เมื่อเรา Save เรียบร้อยแล้ว จะมีกำหนดการเพิ่มขึ้นมาบนปฏิทิน

4. กำหนดการแชร์ปฏิทินโดย ไปที่ Setting > Sharing > Shared Resources และเลือก New เพื่อสร้างการแชร์ปฏิทินครับ

5. เลือก My Calendar แล้วกด Next

6. เลือกคนที่เราต้องการแชร์ปฏิทินของเราให้เขาดูครับ สามารถเลือกได้หลายคน และสามารถกำหนดสิทธิ์ทั้งหมดได้ที่ Access ครับ

7. เมื่อ Save เรียบร้อยแล้ว สามารถกำหนดสิทธิ์ของแต่ละบุคคลได้ครับ

8. เลือกรายชื่อ และกด Edit

9. เลือกสิทธิ์ ที่เขาสามารถจัดการกับปฏิทินของเราครับ
– Availabillity-Only คือ สามารถดูได้ว่าเราไม่ว่างในช่วงวันและเวลาใดได้ แต่ไม่สามารถดูรายละเอียดกำหนดการนั้นๆได้
– Read-Only คือ สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
– Full Control คือ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขรายละเอียดกำหนดการได้ทุกอย่าง

10. เมื่อเรากำหนดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของผู้แชร์ปฏิทินครับ

—– ฝั่งผู้รับการแชร์ปฏิทินสามารถเปิดรับการแชร์ได้ดังนี้ —–

1. เลือกที่ Setting > Sharing > Mapped Resources และเลือกว่าจะให้แสดงปฏิทินของใครบ้าง
สามารถเลือกรายชื่อปฏิทินและกด Attach

2. เมื่อกด Attach แล้ว กด Save

3. จะเห็นได้ว่า Status ของ p.busayamas ได้เปลี่ยนเป็น Attached เรียบร้อยแล้ว

4. ไปที่เมนู Calendar จะเห็นได้ว่ามีกำหนดการเพิ่มขึ้นมาบนปฏิทินของเรา

5. เราสามารถดูได้ว่าเป็นกำหนดการของใคร และเนื่องจากเรามีสิทธิ์ Full Control เราจึงสามารถแก้ไขรายละเอียดในกำหนดการนั้นๆได้ด้วย

6. ทดสอบการเปลี่ยนชื่อกำหนดการ จาก ประชุม เป็น ประชุม1 และกด Save

7. จะเห็นได้ว่าชื่อกำหนดการได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว และผู้ที่ได้รับการแชร์ปฏิทินของ p.busayamas ก็จะเห็นเป็นข้อมูลปัจจุบันครับ

Was this article helpful?

Related Articles