การส่งคำขอใบตอบรับการเปิดอ่าน Request a Read Receipt

การตั้งค่าให้มีการแจ้งอีเมล เมื่อผู้รับได้อ่านอีเมลแล้ว ส่งกลับมายังผู้ส่งอีเมล

1.เข้าไปที่เมนู Setting > My Setting > Account Settings
2.เลือก Compose แล้วคลิกที่ Enable read receipts by default ทำการ Save ตามรูปภาพด้านล่าง

3. เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ตรง Flags จะเลือก Request a Read Receipt ให้ จากนั้นส่งอีเมลไปยังผู้รับตามปกติ

4. เมื่อส่งไปยัง hotmail จะมีข้อความอีเมลไปยังผู้รับดังรูปภาพด้านล่าง ว่าต้องการยอมรับหรือเปล่า แต่ gmail จะสามารถตอบรับได้เฉพาะผู้รับที่ใช้บริการ Google Apps for Work ตามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ https://support.google.com/a/answer/1385059?hl=th

5. เมื่อผู้รับกดยอมรับให้แจ้งเตือนผู้ส่งอีเมลว่าอ่านอีเมลแล้วเมื่อวันที่และเวลาใด จะแสดงยังรูปภาพด้านล่าง

Was this article helpful?

Related Articles