การตั้งค่า Forward Mail

สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งค่าให้อีเมลที่เข้ามาทำการ Forward อัตโนมัติทันที

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อ  Login  เข้าสู่  Webmail ไปที่เมนู Settings
ขั้นตอนที่ 2 เลือกที่เมนู  Account Settings
ขั้นตอนที่ 3 เลือก  Forwarding
ขั้นตอนที่ 4 ช่อง Forwarding Address  กรอกอีเมลที่ต้องการ Forward ไป (หากต้องการลบอีเมลทิ้งทันทีหลังการส่ง Forward ให้ติ๊กถูกในช่อง Delete messages when forwarded)
ขั้นตอนที่ 5 กด  Save  เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles