การแก้ไข Content Filtering

การแก้ไขข้อมูลใน Content Filtering นั้นทำได้ง่ายมากครับ

1. ทำการ Login เข้า Webmail ตามปกติ
2. เลือกที่เมนู Filtering > Content Filtering
3. ติ๊กถูกในช่องด้านหน้า Rule ที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม “Edit” หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Rule ที่ต้องการแก้ไขครับ
(ในที่นี้เป็น Filtering ที่ใช้ในการบล็อคชื่ออีเมลผู้ส่งครับ หากระบบตรวจพบว่าเป็นอีเมลเดียวกันกับที่เราตั้งค่าไว้จะทำการลบอีเมลนั้นทันทีครับ)

4. เมื่อแก้ไขตัวกฏของกรองเรียบร้อยแล้วให้กด Next ครับ

5. จัดการเพิ่มชื่ออีเมลที่ต้องการบล็อคลงในทั้ง 2 ช่อง และกด Next ครับ

6. ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าเมื่อพบอีเมลที่ตรงกันให้ทำการลบอีเมลทันทีครับ จากนั้นกด Save ครับ

Was this article helpful?

Related Articles