การแก้ไขรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานอีเมล Change New Password

การแก้ไขรหัสผ่านบัญชีอีเมลสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

1. การแก้ไขรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน ให้ทำการเลือกเมนู Settings
2. เลือกเมนู Account Setting
3. กรอกรหัสในช่อง New Password และ Confirm Password ให้เหมือนกัน
4. เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก (Save)

Was this article helpful?

Related Articles