การเพิ่มงานของตนเอง Add Tasks

1. การเพิ่ม Tasks สามารถเพิ่มได้โดย เลือกที่เมนู Tasks > New

2. กรอกรายละเอียดงานที่ต้องทำและกด Save

3. เมื่อทำการ Save เรียบร้อยแล้ว เราสามารถแก้ไขเพื่อแจ้งว่าทำงานไปได้กี่ % แล้วได้โดย เลือกงานและกด Edit และแก้ไขได้ที่ % Complete

4. สามารถดูงานที่ต้องทำบนปฏิทินได้ด้วยการเลือกไปที่เมนู Calendar

Was this article helpful?

Related Articles