การเพิ่มผู้ติดต่อส่วนตัว Add Contact

1. การเพิ่มผู้ติดต่อไม่ได้ยากอย่างที่คิด สามารถเพิ่มได้ง่ายๆ โดยเลือกไปที่ เมนู Contacts > New

2. ทำการกรอกข้อมูลผู้ติดต่อและกด Save ค่ะ

3. เมื่อทำการ Save เรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่ามีชื่อผู้ติดต่อเพิ่มขึ้นมาค่ะ ข้อดีของการเพิ่มผู้ติดต่อคือ เราจะสามารถดูได้ว่าเราได้เคยติดต่อเรื่องใดกับผู้ติดต่อรายนั้นๆ ไว้ค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles