การเพิ่มกำหนดการบนปฏิทิน Add Calendar

1. การสร้างกำหนดการบนปฏิทิน สามารถทำได้โดย เลือกที่เมนู Calendar > New

2. จากนั้นให้กรอกรายละเอียดกำหนดการนั้นๆ และกด Save

3. เมื่อทำการ Save เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่ามีกำหนดการเพิ่มขึ้นมาบนปฏิทิน Daily คือการดูปฏิทินแบบวันปัจจุบัน

4. Monthly เป็นการดูปฏิทินแบบทั้งเดือน

Was this article helpful?

Related Articles