การเก็บข้อมูลแบบ Notes บน SmarterMail

การเก็บข้อมูลแบบ Notes สามารถสร้างได้โดยเลือกที่เมนู Notes > New

ใส่ข้อมูลหรือรายละเอียดที่ต้องการบันทึกไว้ สามารถเลือกสีได้ตามที่ต้องการ (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับปฏิทิน)

เมื่อกด Save จะมีชื่อและรายละเอียดของ Notes ที่สร้างขึ้นมา

Was this article helpful?

Related Articles