การตั้งค่า Forwarders E-mail

1. เข้าสู่ระบบ Admin https://mail-03.thaidata.cloud:2222

2. ไปที่เมนู Forwarders

3. ไปที่เมนู CREATE E-MAIL FORWARDER

4. กรอกข้อมูล แล้วคลิก CREATE

  • New Forwarder Name : กรอกชื่อ Account ที่ต้องการตั้งค่า Forwarder
  • Add Destination : เลือกรูปแบบที่ส่งออก และกรอกชื่ออีเมลปลายทางที่ต้องการ Forward ไป

5. เมื่อตั้งค่า Forwarders เรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลที่ตั้งค่าที่มุมล่างขวา

Was this article helpful?

Related Articles