การสร้าง Mailing Lists (Create Mailing List on WorkMail)

วิธีการสร้าง Mailing Lists บนระบบ WorkMail

เมื่อ Login ระดับ Admin แล้ว

  1. เลือกเมนู E-mail Manager > Mailing Lists
การสร้าง Mailing Lists (Create Mailing List on WorkMail)

2. CREATE MAILLING LIST

การสร้าง Mailing Lists (Create Mailing List on WorkMail)

3. กำหนดชื่อ Mailing List ที่ต้องการ

การสร้าง - Add Mailing

4. กดที่ชื่อ Mailing list นั้นๆ เพื่อเพิ่มรายชื่อ E-mail

การสร้าง - Add Mailing

5. กดปุ่ม ADD SUBSCRIBER

การสร้าง - Add E-mail Address

6. เพื่มรายชื่อ E-mail Address ที่ต้องการให้อยู่ใน Mailing List ที่เลือก

การสร้าง - Add E-mail Address

เมื่อ Add E-mail Address ครบตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งอีเมลออกถึงชื่อ Mailing List ที่สร้างไว้ได้เลยครับ

Was this article helpful?

Related Articles