การเปลี่ยน Password อีเมลระดับ User

1. เข้าสู่ระบบอีเมลด้วย http://webmail.yourdomain หรือ https://mail-03.thaidata.cloud

2. ไปที่เมนู ปรับแต่งค่าส่วนตัว

3. แล้วเข้าไปที่เมนู รหัสผ่าน

4. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วกด บันทึก

  • รหัสผ่านปัจจุบัน : กรอกรหัสผ่านปัจจุบันที่ใช้งาน (หากจำไม่ได้ต้องให้ Admin รีเซ็ตรหัสผ่านให้)
  • รหัสผ่านใหม่ : กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั้ง
  • ยืนยันรหัสผ่านใหม่ : กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั้งอีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles