วิธีการลบการตั้งค่า SPAM Filters

1. เข้าสู่ระบบ Admin https://mail-03.thaidata.cloud:2222

2. ไปที่เมนู SPAM Filters

3. เลือก E-mail Filters ที่ตั้งค่าไว้แล้วแต่ต้องการลบ แล้วคลิก Delete

4. ยืนยันการลบ Filter คลิก DELETE

5. เมื่อลบ Filters เรียบร้อยแล้วจะแจ้งการลบที่มุมล่างขวา

Was this article helpful?

Related Articles