การสร้างลายเซ็นท้ายอีเมล (Create a WorkMail signature )

1. เข้าสู่ระบบอีเมลด้วย http://webmail.yourdomain หรือ https://mail-03.thaidata.cloud

2. ไปที่เมนู ปรับแต่งค่าส่วนตัว

3. แล้วเข้าไปที่เมนู ชื่อแสดงตัว

4. เลือกอีเมลที่ต้องการสร้างลายเซ็นท้ายอีเมล

5. กรอกข้อมูลลายเซ็นที่ต้องการ แล้วกด  บันทึก

6. เมื่อเขียนอีเมลเพื่อส่ง จะแสดงลายเซ็นที่เราสร้างไว้

Was this article helpful?

Related Articles