การย้ายอีเมลจากผู้ให้บริการเดิม (Email Migration Service)

การย้ายข้อมูลอีเมล (ย้ายได้เฉพาะใน inbox เท่านั้น) ต้องเตรียมการดังนี้

  1. ลูกค้าสามารถทำการ Backup ข้อมูลอีเมลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าโดยใช้โปรแกรม Microsoft Outlook ก่อนทำการย้ายได้ค่ะ เพื่อป้องกันกรณีย้ายข้อมูลมาไม่ครบ
  2. แจ้งข้อมูลการใช้งาน Control Panel สำหรับใช้จัดการ DNS หลัก หรือ Hosting ที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อให้ทางเราเข้าไปตั้งค่า DNS และ MX Record ใหม่
  3. แจ้งข้อมูลการใช้งาน Control Panel สำหรับจัดการ ระบบอีเมลที่เดิม และแนบไฟล์รายชื่อ User และ Password ของที่เดิม เพื่อทำการโอนย้ายข้อมูลอีเมลในรูปแบบไฟล์ Excel พร้อมทั้งแจ้งวันและเวลาตามที่ท่านสะดวกในการโอนย้ายข้อมูล (ระยะเวลาในการย้ายข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่การใช้งาน)

Note : สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ มาได้ที่อีเมล [email protected]

Was this article helpful?

Related Articles