การดูรายงานการส่งอีเมล Report Send Mail

เราสามารถดูรายงานการส่งอีเมลรวมทุกแอคเคาท์ว่าส่งอีเมลไปแล้วกี่ฉบับได้ที่เมนู Report
จากนั้นให้เลือกที่ Domain Trend Reports > Traffic Reports > Massage Traffic

เมื่อต้องการดูรายงานการส่งอีเมล เลือกวันที่ที่ต้องการตรวจสอบและถ้าต้องการดูเป็นชั่วโมง สามารถเลือกที่ Group > Hourly > Generate Report ได้ค่ะ จากนั้นจะแสดงรายการ Outgoing Massages ว่าภายใน 1 ชั่วโมง ทุกแอคเคาท์ส่งไปกี่ฉบับค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles