การแก้ไขชื่อผู้ใช้ Rename Users

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

1. ไปที่ Settings > Domain Settings > Users เลือก User ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก Edit

2. คลิกเมนู Rename

3. เปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการแล้วคลิก OK

4. เรียบร้อยแล้วชื่อจะเปลี่ยนตามที่เราตั้งใหม่ค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles