การสร้างชื่อ Aliases

การสร้างชื่อใหม่โดยใช้งานเป็น Aliases สามารถทำได้โดยการ Login Admin

จากนั้นให้เลือกที่เมนู Setting > Domain Settings > Aliases > New เพื่อสร้างชื่อใหม่

กำหนดชื่อที่ต้องการ และใส่อีเมลที่ต้องการสร้างชื่อใหม่ลงไปในช่อง Email Address แล้วกด Save

เมื่อทำการสร้างชื่อใหม่เรียบร้อยแล้ว ก็ทดสอบการรับอีเมลโดยการส่งเข้าชื่อใหม่

เมื่อเปิดดูอีเมลที่ได้รับ จะเห็นได้ว่าชื่อผู้รับจะเป็น junz ที่เป็นชื่อที่เพิ่มสร้างไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเอง และสามารถตรวจสอบอีเมลได้ที่อีเมลที่เราทำการกรอกลงไปในช่อง Email Address ตามภาพด้านบนค่ะ

เพียงเท่านี้อีเมลก็จะมีชื่อเล่นเพื่อให้ผู้อื่นส่งอีเมลมาหาเราด้วยชื่อเล่นต่างๆได้แล้วค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles