การลบบัญชีผู้ใช้ Delete Users

หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ใดๆ ให้ทำการคลิกเลือกบัญชีนั้นๆ และกดปุ่ม Delete ดังภาพ

Cloud E-mail Hosting

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้ หากต้องการยืนยันการลบให้กดปุ่ม OK แต่ถ้าหากต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม Cancel

Cloud E-mail Hosting

Was this article helpful?

Related Articles