การแก้ไขบัญชีผู้ใช้ Edit Users

หากต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใดๆ ให้ทำการคลิ๊กเลือกบัญชีนั้นๆ และกดปุ่ม Edit ดังภาพ

Cloud E-mail Hosting

จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งเราสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของบัญชีผู้ใช้ ซึ่งหากไม่ได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสผ่านเข้าไป ให้ว่างไว้

  1. ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ทำการกรอกในช่องหมายเลข 1 และ 2 ให้เหมือนกัน โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการตั้งรหัสผ่าน
  2. ถ้าต้องการแก้ไขชื่อที่ใช้แสดงตน ให้ทำการกรอกในช่องหมายเลข 3
  3. ถ้าต้องการแก้ไขสถานะของบัญชีผู้ใช้ ให้ทำการเปลี่ยนตรงตัวเลือกหมายเลข 4
  4. ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดพื้นที่กล่องจดหมาย ให้แก้ใขช่องหมายเลข 5

เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก (Save) ที่หมายเลข 6 หรือ กรณีที่ยกเลิกการแก้ไขต่างๆ ให้กดปุ่มยกเลิก (Cancel) ที่อยู่ข้างกัน

Cloud E-mail Hosting

Was this article helpful?

Related Articles