การดูรายงานการใช้งานพื้นที่ของทุก Report All User

เราสามารถดูได้ว่า User ไหนใช้งานพื้นที่ไปเท่าไรได้ที่เมนู Report

จากนั้นให้เลือกที่ Domain Summary Reports > Traffic Reports > Disk Usage

Was this article helpful?

Related Articles