การตั้งค่า Group E-mail

การตั้งค่า Group E-mail สามารถตั้งค่าได้ดังนี้ค่ะ

1) ไปที่ Settings แล้วเลือกเมนู Mailing Lists > New

2) กรอกข้อมูลใส่ชื่อตามที่ลูกค้าต้องการแล้วกด Save

3) เลือก Group ที่ต้องการแล้วกด Edit

4) ไปที่ Manage แล้วเลือก Subscribers

5) เลือก New และเพิ่มอีเมลที่ต้องการอีเมลละ 1 บรรทัด แล้วกด Save การเพิ่ม Gruop E-mail เรียบร้อยค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles