การตั้งค่า Forward Mail โดย Admin

การตั้งค่า Forward mail อัตโนมัติ โดย Admin

1. ทำการ  Login account admin ค่ะ
2. เลือกที่ Setting  >  user  เลือก user ที่ต้องการตั้งค่า forward mail จากนั้นกด Edit ค่ะ

3. เลือกที่ forwarding และใส่ข้อมูลอีเมลที่ต้องการ forward ค่ะ (หากต้องการลบอีเมลทิ้งทันทีหลังจากส่ง forward mail แล้ว ให้ติ๊กถูกในช่อง Delete massages when forwarded.)
4. กด Save การตั้งค่าเรียบร้อยค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles