การจัดการลายเซ็นต์อีเมล Signature on Outlook

การติดต่อกับลูกค้าโดยการส่งผ่านอีเมล ด้วยโปรแกรม outlook เมื่อคุณต้องการคำลงท้ายตามด้วย ชื่อผู้ส่ง ชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อ อีเมล์ หรืออื่นๆ ลงท้ายในอีเมล์ คุณสามารถจัดการลายเซ็นสำหรับอีเมลของคุณได้ง่ายๆ เพียงคุณเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความส่งออกได้โดยอัตโนมัติ หรือจะเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองเฉพาะข้อความที่คุณเลือกก็ได้

การจัดการลายเซ็นอีเมล
1. เปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ แฟ้ม > ตัวเลือก

Cloud E-mail Hosting

2. ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนลายเซ็น โดยเข้าไปทำตามขั้นตอนดังนี้ (1)เลือกที่ จดหมาย (2)ลายเซ็น

Cloud E-mail Hosting

3. ให้คลิกที่ สร้าง แล้วให้กำหนดชื่อ ลายเซ็น

Cloud E-mail Hosting

4. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

Cloud E-mail Hosting

5. เมื่อพิมพ์ชื่อลายเซ็นเรียบร้อยแล้ว

  1. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏ แล้วเลือกทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้
  2. หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

Cloud E-mail Hosting

Was this article helpful?

Related Articles