โปรแกรม MICROSOFT OUTLOOK คือ โปรแกรมอะไร ?

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการอีเมลเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น สามารถบันทึกรายชื่อผู้ที่เราติดต่อเพื่อความสะดวกในการส่งเมล์ถึงกัน บริหารจัดการเวลา การจดบันทึกและนัดหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบุคคลและธุรกิจได้ตลอดเวลา

องค์กร หน่วยงานต่างๆ และ ออฟฟิตส่วนใหญ่ถึงนิยมใช้ outlook ในการรับส่งอีเมล์ เพราะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ถนัดกับการใช้งาน เนื่องจากระบบการรับและส่งเมล์ เป็นแบบ Pop Mail การทำงานของระบบจะเสถียรและดีกว่าระบบ Web Mail แน่นอน

Cloud E-mail Hosting

ความสามารถของต่างๆของ Microsoft Outlook

1. สามารถใช้ Outlook รับ – ส่ง จดหมายอีเมล์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอกองค์กรได้
2. กำหนดเวลานัดหมายที่สำคัญลงไว้บนปฏิทิน และจัดการตารางนัดหมายเพื่อให้โปรแกรมแจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัดหมาย
3. มีการแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมล์เข้ามา ทำให้ไม่พลาดต่อการ อ่านและตอบอีเมล์
4. สามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติมได้เช่น ชื่อ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลต่างๆ
5. ระบบ Windows สามารถกำจัดไว้รัสได้เพราะ ไวรัสไม่สามารถที่จะทำงานบน Microsoft Outlook ได้ จึงลดความเสี่ยงในคอมพิวเตอร์ลงได้

Was this article helpful?

Related Articles