การย้ายไฟล์ .pst ไปยังที่เก็บไฟล์ใหม่

การย้ายที่เก็บไฟล์อีเมล สามารถย้ายได้ดังนี้ครับ

1. เริ่มจากเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา เพื่อตรวจสอบดูว่าไฟล์ปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ใด โดยไปที่ แฟ้ม > ข้อมูล > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

2. ไปที่ แฟ้มข้อมูล และเลือกไฟล์ที่ต้องการจะย้าย จากนั้นกด เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม…

3. ทำการ copy ไฟล์ที่จะย้าย

4. นำไป Paste ที่ต้องการเก็บไฟล์

5. เมื่อทำการ copy ไฟล์ไปยังที่ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ลบไฟล์ที่เก่าออก

6. จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา แจ้งว่าหาไฟล์ .pst ไม่พบ (เนื่องจากถูกเราลบไปแล้วจึงต้องหาที่ใหม่) ให้กด OK เลยครับ

7. เมื่อ กด OK แล้วจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา

8. ให้เราไปที่จัดเก็บไฟล์ใหม่ที่เราย้ายไป แล้วกด Open ครับ

9. ไปตรวจสอบว่าที่อยู่ไฟล์ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่อีกครั้งครับ

Was this article helpful?

Related Articles