ตั้งค่า UTF-8 บน Outlook

การตั้งค่า UTF-8 บน Outlook เพื่ออ่านภาษาไทยสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ดังนี้

1. ไปที่ไฟล์ แล้วเลือก ตัวเลือก

2. ไปที่ขั้นสูง ที่เมนูตัวเลือกสากล ให้เลือกเป็น Unicode (UTF-8) ดังรูปภาพ

Was this article helpful?

Related Articles