การตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้ส่งไฟล์แนบ Winmail.dat

วิธีการตั้งค่าให้สามารถอ่านไฟล์แนบ Winmail.dat โดยแก้ไขที่โปรแกรม Outlook จากผู้ส่งอีเมล ซึ่งผู้รับอีเมลจะได้รับไฟล์แนบเป็น Winmail.dat

1. เลือกเมนู แฟ้ม > ตัวเลือก

2. เลือกเมนู จดหมาย และ เรียบเรียงข้อมูล ให้เลือกเป็น HTML

3. รูปแบบข้อความ ให้เลือก เปลี่ยนเป็นรูปแบบ HTML และคลิกตกลง

Was this article helpful?

Related Articles