การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010 (POP E-MAIL)

การตั้งค่าบน Microsoft Outlook ตามคู่มือการใช้งานฉบับนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ Cloud E-mail Hosting เท่านั้นค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ แฟ้ม > เพิ่มบัญชีผู้ใช้

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010

2. เลือกการตั้งค่าเป็นแบบ กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตัวเอง เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ซื้อ SSL ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ทำให้ไม่สามารถตั้งค่าแบบ Auto ได้ค่ะ หลังจากนั้นคลิก ถัดไป

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010

3. เลือกบริการแบบ อินเทอร์เน็ตอีเมล หลังจากนั้นคลิก ถัดไป ค่ะ

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010

4. ทำการกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

  1. กรอกข้อมูลชื่อของคุณ และที่อยู่อีเมลที่ต้องการใช้งาน
  2. เลือก ชนิดบัญชีผู้ใช้ เป็นชนิด pop
    เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า: cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com
    เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก(SMTP): cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com
    **สำหรับ Incoming mail Server และ Outgoing mail Server ให้ยึดตามอีเมลข้อมูลการใช้งานเท่านั้น
  3. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของอีเมลที่ใช้งาน
  4. คลิกเลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ตั้งค่า

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010

5. คลิกเลือก เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010

6. เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) ใส่ค่า Port : 110
เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ใส่ค่า Port : 587 แล้วคลิก ตกลง

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010

7. คลิกปุ่ม ถัดไป หลังจากนั้นระบบจะทำการทดสอบการตั้งค่าและแสดงหน้าจอดังภาพ หากมีการยืนยันใบรับรองความปลอดภัยตอบ yes ค่ะ หากการทดสอบผ่านคลิก ปิด

ถ้าหากการทดสอบไม่ผ่านกรุณาย้อนกลับตามขั้นตอนและดำเนินการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK

8. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น สิ้นสุดการตั้งค่าค่ะ

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2010 (POP E-MAIL)

Was this article helpful?

Related Articles