การสั่งซื้อบริการ Cloud Web Hosting

การสั่งซื้อสินค้า & บริการ (HOW TO ORDER)

1. เมื่อต้องการสั่งซื้อบริการโฮสติ้งเลือกแพคเกจที่ต้องการสั่งซื้อ

2. คลิกปุ่ม “ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ” ในหน้าแพคเกจนั้นๆ

3. เลือกแพ็คเกจโฮสติ้งที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ “buy now”

4. กรอกชื่อโดเมนเนมที่ต้องการจดทะเบียน และเลือกนามสกุลที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ “Check” เพื่อตรวจสอบว่าโดเมนเนมสามารถจดได้หรือไม่

5. เมื่อโดเมนเนมว่าง จะแสดงข้อความตัวหนังสือสีเขียวให้ทราบและสามารถเลือกนามสกุลอื่นที่ต้องการจดทะเบียนได้เช่นกัน

6. เมื่อต้องการจดทะเบียน ให้เลื่อนลงมาและคลิกที่ “Continue”

7. กำหนดรอบการชำระค่าบริการโฮสติ้งรายปี

8. เลือกส่วนเสริมของโดเมนเมื่อต้องการ คลิก “Continue”

9. ตรวจสอบความถูกต้องของบริการโฮสติ้งและชื่อโดเมน คลิก “Continue”

10. กรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการโฮสติ้ง และใช้เพื่ออกใบกำกับภาษี

11. กรอกข้อมูลเพื่อจัดส่งเอกสาร

12. กรอกรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบสมาชิก กดตกลงเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และยืนยันการสั่งซื้อ

13. ระบบจะออกใบ Invoice และรายละเอียดการสั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล

Was this article helpful?

Related Articles