การเปลี่ยนไปใช้งาน DNS ของทาง Cloudflare

บริการ Cloudflare ได้สร้าง 1.1.1.1 เป็น DNS เพื่อให้สามารถอัพเดท IP Server (DNS) ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยตารางเปรียบเทียบความเร็วของแต่ละ DNS ดังนี้ (เร็วกว่า google ประมาณ 3 เท่า)

สำหรับวิธีการตั้งค่าใช้งานของแต่ละระบบปฏิบัติการมีดังนี้

Was this article helpful?

Related Articles