การเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อด้วยตนเอง Edit Profile

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อสามารถทำได้โดยเข้าไปที่หน้าส่วนบริการลูกค้าครับ

จากนั้นให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบบริการลูกค้าครับ
การเข้าสู่ระบบครั้งแรกสามารถดูรหัสผ่านได้ที่อีเมลของลูกค้าที่ได้ทำการลงทะเบียนกับทางเราไว้ครับ

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ ชื่อผู้ติดต่อ ทางด้านขวาบนและเลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

จากนั้นทำการทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้เลยครับ

เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม บันทึก ครับ

เมื่อทำการกด บันทึก เรียบร้อยแล้วจะมี ข้อความสีเขียวว่า Changes Saved Successfully! ขึ้นมาด้านบนสุด ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับ

Was this article helpful?

Related Articles