การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ Aultorize (กรณีใช้อีเมลในระบบแจ้งมา)

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อ แต่ไม่สะดวก เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อด้วยตนเอง
สามารถแจ้งข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนได้ที่ Contact Us  และเลือกแจ้งมาที่ SUPPORT DEPARTMENT

สามารถกรอกข้อมูลทั้งหมดได้เลย หรือทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการแจ้งก็ได้เช่นกัน

Was this article helpful?

Related Articles