การตั้งค่าลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ Delete E-mail on Server

1. เลือกที่ แฟ้ม > ข้อมูล > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

2. เลือกบัญชีที่ต้องการตั้งค่า แล้วกด เปลี่ยน (Edit)

3. เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติม

4. เลือกที่ ขั้นสูง > การนำส่ง สามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการให้ลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจากกี่วันค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles