วิธีหาเว็บไซต์ที่ใช้งานทรัพยากรสูงในกรณีที่มีหลาย​ Domain ใน Account เดียวกัน

วิธีหาเว็บไซต์ที่ใช้งานทรัพยากรสูงในกรณีที่มีหลาย​ Domain ใน Account เดียวกันนั้น สามารถทำได้โดยการปิดเว็บไซต์ไม่ให้ใช้งานได้

1. Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin
2. เลือกเมนู Domain Setup

3. เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการปิดการใช้งาน และกด Suspend / Unsuspend

4. เมื่อเว็บไซต์ถูกปิดเรียบร้อยแล้วให้รอประมาณ 5 – 10 นาที เพื่อรอดูว่ามีการใช้งานทรัพยากรน้อยลงหรือไม่ หากน้อยลงแสดงว่าเว็บไซต์ที่ถูกปิดการใช้งานคือเว็บไซต์ที่มีการใช้งานทรัพยากรสูงจนทำให้เกิน Limit

หากเว็บไซต์ของลูกค้ามีการใช้งาน Resource เกินที่กำหนดจะมีแจ้งเตือนว่าใช้ Resorce ตัวใดเกิน

และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้โดยการคลิก [Details]

ในส่วน Timeframe สามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายละเอียดได้

โดยที่เส้นสีแดงคือ Limit ที่เซิร์ฟเวอร์กำหนดให้

และเส้นสีน้ำเงินคือ การใช้งานของเว็บไซต์ลูกค้า

5. เมื่อทรัพยากรลดลง ก็สามารถเปิดการใช้งานเว็บไซต์ได้ที่เมนู Domain Setup เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการเปิดการใช้งาน และกด Suspend / Unsuspend จะทำให้เว็บไซต์สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles