วิธีตั้งค่าเพื่อให้ Connect Database ได้จากภายนอก

ปกติการ Connect Database จะเป็นแบบ Localhost คือการอัพโหลดไฟล์ Database ไว้ที่บน Hosting เดียวกันกับเว็บไซต์ แต่การ Connect Database จากภายนอกคือการใช้งาน Database ที่ไม่ได้อยู่บน Hosting เดียวกันกับเว็บไซต์ สามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ที่นี่ค่ะ

1. เมื่อ Login DirectAdmin เรียบร้อยแล้ว ในหัวข้อ Your Account เลือก MySQL Management

2. แล้วเลือก Database ที่ต้องการให้ Connect จากทุกที่ได้

3. ใส่ % เพื่อให้สามารถเรียกจาก Hosting ได้ทุกที่ แล้วคลิก Add Host

4. เมื่อเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าต่างดังนี้ค่ะ

5. สามารถเข้ามาดูที่ตั้งค่าไว้ จะขึ้นดังนี้ค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles