วิธีกำหนดให้ Browser แสดงหน้าเว็บไซต์เป็น Encoding ตามที่ต้องการโดยใช้ไฟล์ .htaccess

กรณีที่ลูกค้าพัฒนาเว็บไซต์โดยกำหนดเป็น tis-620 , windows-874 แล้วหน้าเว็บไซต์แสดงผลเพี้ยน หรืออ่านภาษาไทยไม่ออก

ให้เพิ่ม Code ตามด้านล่างนี้ในไฟล์ .htaccess

php_value date.timezone “Asia/Bangkok”
###Start Kloxo PHP config Area
###Please Don’t edit these comments or the content in between. kloxo uses this to recognize the lines it writes to the the file. If the above line is corrupted, it may fail to recognize them, leading to multiple lines.
<Ifmodule mod_php4.c>
php_value default_charset TIS620
</Ifmodule>
<Ifmodule mod_php5.c>
php_value default_charset TIS620
</Ifmodule>
###End Kloxo PHP config Area

Was this article helpful?

Related Articles