วิธีการปัญหา FTP แจ้ง Response: 421 Too many connections from this IP

FTP เป็น Protocol ที่ใช้ในการรับ – ส่งไฟล์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ โดยผ่านพอร์ตมาตรฐานคือพอร์ต 21 ในบางกรณี คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจาก ISP ที่ลูกค้าใช้งานมักไม่ปลอดภัย มักมีการยิง DDoS เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ พอร์ต 21 ก็เป็นอีกช่องทางเป้าหมาย ช่องทางหนึ่งที่มักถูกยิงอยู่บ่อยครั้ง

ในกรณีที่ IP อินเตอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้บริการอยู่มี Connection เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมากจะถูกจำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับการให้บริการ ตามเงื่อนไขและนโยบายของการให้บริการ แนะนำให้ลูกค้าทำการตั้งค่า Limiting Simultaneous Connections ในโปรแกรม FileZilla ดังนี้

Was this article helpful?

Related Articles